Text Size

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 2012-2013

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : 11Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ :  Τσακαλάκη Αναστασία

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  Δασκάλα  ΠΕ 70

ΤΑΞΗ

 

ΣΤ΄ 1

ΤΙΤΛΟΣ

 

 

 

«Περιήγηση στις γειτονιές του κόσμου»

ΘΕΜΑ

 

 

 

Πολιτιστικό πρόγραμμα

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ

ΣΤΟΧΩΝ

 

 

-          Να γνωρίσουν οι μαθητές το φυσικό περιβάλλον σε διάφορα σημεία του  πλανήτη.

-          Να διαπιστώσουν την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν εκεί.

-          Να κατανοήσουν ότι η διαφορετικότητα στον πολιτισμό, στη θρησκεία και στις δραστηριότητές τους προάγει το ιστορικό γίγνεσθαι.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 

 

 

    Η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 

   Ομαδοσυνεργατική προσέγγιση με στόχο την αλληλεπίδραση όλων όσων συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, χρήση των ΤΠΕ, βιωματική μάθηση (ανάληψη ρόλων, παρουσίαση θεατρικών δρώμενων, δημιουργία και σύνταξη γραπτών κειμένων, κατασκευές – προσομοιώσεις κτιρίων, ενδυμασιών, μουσικών οργάνων), χρήση της τέχνης (πίνακες ζωγραφικής, γλυπτικής, μουσικά ακούσματα) σε ποικίλες δραστηριότητες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ –ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 1. Οργάνωση μαθητών σε ομάδες.
 2. Ορισμός καλλιτεχνικών ψευδωνύμων για κάθε μία από αυτές.
 3. Ανάληψη ρόλων
 4. Καταμερισμός εργασιών
 5. Αναζήτηση πληροφοριών, προβληματισμών, σχολίων, εικόνων, συμπεριφορών, συνηθειών, στατιστικών δεδομένων μέσα από διάφορες ενότητες των σχολικών μαθημάτων.
 6. Προβολή video σχετικό με ταξίδια σε διάφορα σημεία του κόσμου.
 7. Οργάνωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και αξιοποίηση των παραπάνω.
 8. Σύνταξη άρθρων,  σχολίων και διαλόγων για τη σύνταξη περιοδικού και την παρουσίαση θεατρικών δρώμενων.
 9. Κατασκευή προσομοιώσεων, που να αφορούν π.χ. κτίρια που αποτελούν σήμα κατατεθέν για διάφορες πολιτείες του κόσμου.
 10. Κολάζ – χάρτης που να παρουσιάζει συνοπτικά τις  ηπείρους, ανθρώπους διαφόρων φυλών, ενδυμασίες, φυτά και ζώα, κτίρια, φυσικά φαινόμενα, κλίμα, κατανομή πληθυσμού, ανθρώπινες δραστηριότητες και πολιτιστικά μνημεία.
 11. Δημιουργία επιτραπέζιων παιχνιδιών
 12. Σύνθεση ενός τραγουδιού και χορευτική απόδοσή του
 13.  Προβολή στιγμιότυπων των παραπάνω δραστηριοτήτων σε powerpoint

ΔΟΜΗ -ΣΥΝΘΕΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

     Συγκέντρωση των παραπάνω διδακτικών δραστηριοτήτων από την ομάδα σύνταξης του περιοδικού και καταχώρισής του σε περιοδικό.

     Κατασκευή μοντέλων - προσομοιώσεων

     Δημιουργία αναμνηστικού DVD με ηχογραφημένες ή βιντεοσκοπημένες δραστηριότητες των παιδιών εντός και εκτός σχολικού χώρου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

    Παρουσίαση στο χώρο πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας ων – προσομοιώσεων που θα δημιουργήσουν οι  μαθητές κυρίως με κτίρια και  αντικείμενα που χαρακτηρίζουν λαούς και χώρες ανά τον κόσμο αλλά και έκθεση φωτογραφίας με αυτά. Διανομή περιοδικού ανά τάξη και ενημέρωση των συμμαθητών σχετικά με «αξιοπερίεργα» που συνάντησαν στο ταξίδι σε διάφορες γειτονιές του κόσμου.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

   

   Συντάσσεται από την εκπαιδευτικό ένα ερωτηματολόγιο που δίνεται σε κάθε μαθητή να το συμπληρώσει ανώνυμα. Ο πρώτος καταχωρεί τα δεδομένα του και ανακοινώνει τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη συμπλήρωσή του στους μαθητές. Γίνεται διάλογος μεταξύ των εμπλεκομένων στο πρόγραμμα για το ποιες πτυχές του επέδρασαν θετικά και ποιες όχι στη συναισθηματική και πνευματική τους κατάσταση και τι θα μπορούσε να γίνει, ώστε να είχε ακόμα εποικοδομητικότερα αποτελέσματα για αυτούς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 2012-2013

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : 11Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ :  Τσακαλάκη Αναστασία

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δασκάλα ΠΕ 70

ΤΑΞΗ

 

Στ΄1

ΤΙΤΛΟΣ

 

 

 

«Ταξίδι στο σύμπαν»

ΘΕΜΑ

 

 

 

Από το μακρόκοσμο στο μικρόκοσμο και το αντίστροφο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ

ΣΤΟΧΩΝ

 

 

-         Να ξεφύγουν από τα στενά σύνορα της πόλης που μένουν.

-         Να διατυπώσουν απορίες σχετικές με το θέμα και να επιλύσουν όσο το δυνατό περισσότερες.

-         Να επιχειρήσουν να αναπαραστήσουν μέρη του ή αντικείμενα που ταξιδεύουν σε αυτό.

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 

 

   Η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια όλου του σχολικού έτους.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 

   Θα ακολουθηθεί η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση σε συνδυασμό με δραστηριότητες που να ενδυναμώνουν τη βιωματική μάθηση. Θα γίνει χρήση των ΤΠΕ, της αισθητικής αγωγής, της μουσικής παιδείας. Το θέμα θα διερευνηθεί διαθεματικά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ –ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

-          Καταμερισμός σε ομάδες και ανάληψη ρόλων

-          Γνωριμία με το σύμπαν μέσω video, εικόνων, συνεντεύξεων που δόθηκαν στα ΜΜΕ από εκείνους που βρέθηκαν εκτός γήινης ατμόσφαιρας.

-          Διατύπωση και καταγραφή αποριών

-          Επίσκεψη στο Ευγενίδειο Ίδρυμα και στο Αστεροσκοπείο Αθηνών

-          Χρήση πειραμάτων και προσομοιώσεων που απαντούν σε κάποια από τα ερωτήματα των μαθητών.

-          Εικονική αναπαράσταση τμημάτων του σύμπαντος

-          Δημιουργία κόμικ, ιστοριών

-          Σύνθεση τραγουδιού

-          Θεατρικά δρώμενα (με την κίνηση των πλανητών, τη μέρα και τη νύχτα …)

ΔΟΜΗ -ΣΥΝΘΕΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

-          Αναζήτηση εποπτικού υλικού

-          Παρουσίαση πειραμάτων – προσομοιώσεων

-          Επίλυση αποριών

-          Αναπαράσταση της ζωής στο σύμπαν με θεατρικά δρώμενα, χορευτικές κινήσεις

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

    Έκθεση φωτογραφίας και κατασκευών που απεικονίζουν γωνιές του σύμπαντος σε μικρογραφίες.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

   Συζήτηση ανάμεσα στα πρόσωπα που έλαβαν μέρος στο παραπάνω πρόγραμμα σχετικά με τις εντυπώσεις που σχημάτισαν και τα συναισθήματα που ένιωσαν κατά τη διεξαγωγή του.